อิวาเซะ มะจิเมะกุริ (Iwase Machimeguri)

เมืองประวัติศาสตร์ที่มีตัวแทนการขนส่งสินค้าตั้งเรียงราย

  • ถนนโอะมะจิ ชินคะวะมะจิ ซึ่งในอดีตเป็นถนนสายเหนือนเส้นหลัก

เขตอิวาเซะ (Iwase) มีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยเอโดะในฐานะเมืองท่าซึ่งมีคิตะมะเอะบูเนะ (Kitamae bune) เดินเรือไปมาในทะเลญี่ปุ่น ที่ริมฝั่งแม่น้ำของบ้านเมืองเรียงรายซึ่งที่เป็นที่ตั้งของตัวแทนจัดส่งสินค้าคิตะมะเอะบูเนะนั้น ยังคงพบเห็นบ้านเรือนซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยเมจิอยู่มากทำให้เข้าใจสภาพบ้านเมืองในสมัยนั้นได้ทันที
ดู: ตัวแทนจัดส่งสินค้าคิตะมะเอะบูเนะ (โมะริเคะ), โมะริเคะโดะโซกุน (สำนักงานใหญ่จำหน่ายสุรา Tajiri, สตูดิโอทำเครื่องแก้ว, สตูดิโอทำงานเซรามิก)
ทาน: โชเก็ทสึ (อาหารญี่ปุ่นมีระดับ)
ของฝาก: โอะสึคะยะ (ขนมโดรายากิทรงสามเหลี่ยม), อิมะเอะดะฟุคุซึเกะโด (ขนมโดรายากิทรงสามเหลี่ยม), ชิจิฟุคุเท (ดังโงะ), โนะมุระโชเต็น (สาหร่ายทะเล), มะซึดะชุโซเต็น (เหล้าสาเก)

  • ที่ถนนมีอนุสาวรีย์ของคิตะมะเอะบูเนะ

  • สำนักงานใหญ่จำหน่ายสุรา Tajiri ของโมะริเอะโดะโซกุน

  • ลองทานโดรายากิสามเหลี่ยมของโอสึคะยะดูสักหน่อยไหม

อิวาเซะ มะจิเมะกุริ (Iwase Machimeguri)

ที่อยู่ 〒931-8356 Higashi Iwase Machi, Toyama City, Toyama
การเดินทาง เดินออกจากประตูทางทิศเหนือของสถานีรถไฟ JR สาย Hokuriku สาย Toyama แล้วขึ้นรถไฟที่วิ่งภายในเมือง (Light rail) ที่ป้าย“Toyamaekikita” ประมาณ 25 นาที แล้วลงรถไฟที่ป้าย “Higashiiwase” หรือ “Keirinjomae” หรือ “Iwasehama” แล้วเดินต่ออีกประมาณ 10 นาที
เดินทางโดยรถยนต์จากสถานีรถไฟ JR สถานี Toyama ประมาณ 20 นาที
เดินทางโดยรถยนต์จากทางด่วน Hokuriku Expressway Toyama IC ประมาณ 35 นาที
กลับสู่ด้านบน