กำแพงหิมะ ยุคิ โนะ โอะตะนิ (Yuki no Otani)

กำแพงหิมะที่สูงตระหง่าน! ภูมิทัศน์ที่อยากเห็นสักครั้งหนึ่ง

ที่ราบสูงมุโระโด ทะเตยะมะ ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,450 เมตร เป็นพื้นที่ที่มีหิมะตกหนักมากและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในโลก ฤดูใบไม้ผลิของทุกๆปีจะต้องกำจัดหิมะเพื่อเปิดเส้นทางท่องเที่ยวอัลไพน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นกำแพงหิมะยาว 500 เมตรหรือเรียกว่า ยุคิ โนะ โอะตะนิ กำแพงหิมะนี้มีความสูงเทียบเท่าตึก 7ชั้นหรือสูงประมาณ 20 เมตร ถือเป็นสถานที่น่าตื่นตาตื่นใจมาก ด้านหนึ่งของเส้นทางได้จัดเป็นทางเดินสำหรับนักท่องเที่ยว ท่านจึงสามารถลงเดินและเพลิดเพลินไปกับกำแพงหิมะที่สูงตระหง่านได้ แม้จะถึงปลายเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงปิดฤดูกาลท่องเที่ยวแล้วก็ตาม แต่กำแพงหิมะก็ยังคงสูงอยู่ที่ 10 เมตร

กำแพงหิมะ ยุคิ โนะ โอะตะนิ (Yuki no Otani)

ที่อยู่ Chubu Sangaku national park, Kokuyurin, Bunazakagai 11, Ashikuraji, Tateyama, Nakaniikawa, Toyama
โทรศัพท์ 076-463-5401 (ศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติ Tateyama)076-462-1001 (องค์กรการท่องเที่ยวเมือง Tateyama)076-431-4331 (ศูนย์โฆษณาส่งเสริมธุรกิจ บริษัท Tateyama Kurobe Kanko Co,.LTD.)
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ https://www.alpen-route.com/th/
หมายเหตุ กำแพงหิมะโอะตะนิ เปิดช่วงกลางเดือนเมษายน – กลางเดือนมิถุนายน
กลับสู่ด้านบน