หมู่บ้านมรดกโลก โกคายามะ
เยี่ยมเยียนหมู่บ้านเล็กๆในภูเขาที่มีหลังคาทรงลาดเอียง

Nagano

Gifu

Ishikawa

Toyama

Toyama City

Takaoka

Gokayama

​ชิระคะวะโก

Takayama

โกคายามะอยู่ที่นี่

โกคายามะ (Gokayama) ตั้งอยู่สุดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดโทยามะ มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เป็นเมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาแต่เดินทางจากพื้นที่อื่นเข้ามาได้ดี ฤดูหนาวจะมีรถบัสที่แล่นโดยตรงจากสถานี JR Takaoka – Gokayama โดยใช้เวลาเพียง 1ชั่วโมง เป็นพื้นที่ที่สามารถมาเที่ยวได้ตลอดฤดูกาล

ประวัติของโกคายามะ

ในสมัยเอโดะ ชาวเมืองโกคายามะมีหน้าที่สำคัญของอาณาจักรคะงะในฐานะที่เป็นฐานหลักของการผลิตวัตถุดิบดินปืนซึ่งเรียกว่าดินประสิว แต่มากไปกว่านั้นคือพื้นที่นี้ได้รับการปกป้องดูแลจากอาณาจักรอย่างดีทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาเท่ากับหมู่บ้านซึ่งมีหลังคาลาดเอียงขนาดใหญ่ยืนหยัดมา บ้านเหล่านี้ได้รับการสืบทอดต่อๆกัน แม้ในทุกวันนี้รูปแบบในสมัยอดีตก็ยังคงถูกดูแลและให้ความสำคัญ

กัชโชสึคุริ คือ

หลังคาบ้านที่มุงด้วยหญ้าทำให้มีความลาดเอียงอย่างมากนี้เป็นลักษณะพิเศษที่เห็นได้ชัด ซึ่งเป็นรูปแบบงานก่อสร้างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองโกคายามะ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่หิมะตกหนัก หลังคาแบบนี้จะทำให้หิมะที่ทับถมบนหลังคาไหลลงมาได้ง่าย ชื่อเรียกได้มากจากลักษณะของหลังคาที่เหมือนกับการประกบฝ่ามือเข้าด้วยกัน (合:ประกบ掌มือ)

เพลงพื้นบ้านเมืองโกคายามะ

โกคายามะ ถูกเรียกได้ว่าเป็น คลังสมบัติของเพลงพื้นบ้าน ซึ่งมี 2 เพลงตัวแทน คือ “Kokiriko” “Mugiyabushi” ถูกระบุให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติที่ไม่มีรูปร่าง นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเพลงที่ยังคงมีชีวิตอยู่ เช่น “Gokayama Oiwakeyabushi” “Toichinsa”เป็นต้น หากจะให้ลองหากลิ่นอายของเพลงพื้นเมืองแล้วละก็มันคงดังสะท้อนเข้าไปในจิตใจของผู้คนที่มาเที่ยวไปแล้ว

Main Transport to Gokayama and (Approximate) Travel Times

From Tokyo

JR Hokuriku Shinkansen
(approx. 2 hour 8 minutes)

Toyama Station

Approx. 9 minutes on the JR Hokuriku Shinkansen

Shin-Takaoka Station

Approx. 1 hour 3 minutes by World Heritage Bus

AinokuraAlight here for the Ainokura Historic Village of Gassho-style Houses

Approx. 15 minutes by World Heritage Bus

SuganumaAlight here for the Suganuma Historic Village of Gassho-style Houses

From Osaka

JR Hokuriku Main Line
(approx. 2 hours 40 minutes: Thunderbird limited express)

Kanazawa Station

Approx. 14 minutes on the JR Hokuriku Shinkansen

Shin-Takaoka Station

Approx. 1 hour 3 minutes by World Heritage Bus

AinokuraAlight here for the Ainokura Historic Village of Gassho-style Houses

Approx. 15 minutes by World Heritage Bus

SuganumaAlight here for the Suganuma Historic Village of Gassho-style Houses

From Nagoya

JR Hokuriku Main Line
(approx. 3 hours : Shirasagi limited express)

Kanazawa Station

Approx. 14 minutes on the JR Hokuriku Shinkansen

Shin-Takaoka Station

Approx. 1 hour 3 minutes by World Heritage Bus

AinokuraAlight here for the Ainokura Historic Village of Gassho-style Houses

Approx. 15 minutes by World Heritage Bus

SuganumaAlight here for the Suganuma Historic Village of Gassho-style Houses
Gokayama Historic Village
of Gassho-style Houses

Easy Access from Toyama Airport to Gokayama

Toyama Airport

Approx. 40 minutes by Kaetsuno Bus
(airport shuttle bus bound for Takaoka Station)

Takaoka Station

Approx. 1 hour 18 minutes by World Heritage Bus

Kaetsuno Bus
AinokuraAlight here for the Ainokura Historic Village of Gassho-style Houses

Approx. 15 minutes by World Heritage Bus

SuganumaAlight here for the Suganuma Historic Village of Gassho-style Houses
Gokayama Historic Village
of Gassho-style Houses
กลับสู่ด้านบน